۱۶ اسفند, ۱۳۹۵

کنسانتره گاو خشک

جـدول آنـالیـز:    شکل بستـه بنـدی: کیسه های ۵۰ کیلوگرمی
۱۶ اسفند, ۱۳۹۵

کنـسانـتـره تلیــسه

          از آنجایی که پرورش تلیسه ها و گوساله های ماده در اقتصاد و تولید آینده گاوداری تاثیر بسزایی […]
۱۶ اسفند, ۱۳۹۵

کنـسـانـتـره پـرواری

کنسانتره های پرواری دانه داران متشکل از بهترین مواد اولیه بوده و دارای حجم بالایی از غلات می باشد که […]
۱۶ اسفند, ۱۳۹۵

کنسانتره تابستانه

جـدول آنـالـیز
۱۷ اسفند, ۱۳۹۵

کنـسانتـره زمـستـانه

جـدول آنـالیـز:
۱۷ اسفند, ۱۳۹۵

کنسانتره پرشیر صنعتی

کنسانتره پرشیر صنعتی دانه داران توس مخصوص گاو هایی با توان تولیدی ۲۵ تا ۳۰کیلوگرم شیر در روز طراحی شده […]
۱۷ اسفند, ۱۳۹۵

کنـسانـتره سوپـر

کنسانتره سوپرتولید دانه داران توس مخصوص دام هایی با توان تولیدی۳۰ تا ۳۵ کیلوگرم شیر در روز طراحی گردید است […]
۱۷ اسفند, ۱۳۹۵

کنسانتره سوپر ویژه

جـدول آنـالیـز:     روش مصرف:      شکل بسته بندی : کیسه های ۵۰ کیلوگرمی   توجه داشته باشید […]
۱۷ اسفند, ۱۳۹۵

کنسانتـره گاو تـازه زا

      این کنسانتره دارای مواد اولیه مرغوب ، سالم و کیفیت است و فرمولاسیون آن به نحوی بالانس شده است […]
۱۹ اسفند, ۱۳۹۵

استارتـر گوسالـه

فرمولاسیون استارترهای مرغوب گوساله ای که شرکت دانه داران توس تولید می کند، توسط متخصصین برجسته تغذیه دام انجام شده […]
۱۹ اسفند, ۱۳۹۵

کنسانتره پرواری گوسفندی

کنسانتره مخصوص پرواربندی گوسفند       دانه داران توس با بهره گیری از مشاورین و متخصصین تغذیه دام سبک خوراک […]
۱۹ اسفند, ۱۳۹۵

کنسانتره استارتر بره شیری

      نشخوار کنندگان (گاو ، گوسفند و گاومیش) از تولد تا بلوغ ، زایمان و شیرواری ، مراحل مختلفی را […]
۱۹ اسفند, ۱۳۹۵

کنسانتره مخصوص میش انتظار زایش

کنسانتره مخصوص میش انتظار زایش دانه داران توس با بهره گیری از مشاورین و متخصصین تغذیه دام سبک خوراک مخصوص […]
۷ بهمن, ۱۳۹۶

کنسـانتره مخصوص میـش تـازه زا

کنسانتره مخصوص میش تازه زا این کنسانتره برای مصرف میش پس از زایش می باشد که به میزان بالاتری از […]
۲۳ دی, ۱۳۹۷

کنـسانتره انتـظار زایـش

کنسانتره انتظار زایش دانه داران توس فرموله شده توسط متخصیص و تولید شده از مواد اولیه مرغوب تامین کننده تمامی […]