کنـسانتره انتـظار زایـش

کنسانتره انتظار زایش دانه داران توس فرموله شده توسط متخصیص و تولید شده از مواد اولیه مرغوب تامین کننده تمامی نیاز های تغذیه ای دام های در دوره انتقال می باشد . تغذیه دام با جیره مناسب جزء لاینفک دوره انتقال موفق است.

اهمیت تغذیه دام در دوره انتظار زایش

مهمترین دوره پرورشی گاوهای شیرده ۳ هفته  قبل و سه هفته پس از زایمان است. این دوره را مرحله انتقال گاوها می‌نامند. یعنی دوره‌ای که گاوها از دوره غیر شیردهی به دوره شیردهی وارد می‌شوند. گذر درست از این دوره بدلیل  تغییرات زیادی که در فیزیولوژی گاو اتفاق افتاده در سلامت، عملکرد تولیدی و تولید مثلی او نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارد.

لذا تامین صحیح و کارآمد نیاز های دام طی این دوره اهمیت ویژه ای دارد و همه از اهمیت جیره های دوره انتظار زایش مطعند.

درست در زمانی که نیازهای گاو در حال افزایش است در همان زمان ماده خشک مصرفی او در حال کاهش است. لذا سلامت و نحوه عملکرد شیردهی دام در دوره بعدی به جیره مصرفی در این دوره حساس و نحوه مدیریت تغذیه ای بستگی دارد . چرا که وضعیت گاوهای شیری در مرحله انتظار زایش بسیار خاص می باشد در این مرحله گاو های شیری با مواردی چون:
 
تضعیف و سرکوب شدید سامانه ایمنی بدن

تغییرات شدید در بافت پستانی و شکمبه

شدت یافتن سرعت رشد گوساله در بدن گاو آبستن

مستعد شدن بدن گاو برای کمبود کلسیم
 
افزایش نیازهای تغذیه ای گاو در مقابل کاهش مصرف ماده خشک

لذا عدم توجه کافی به تغذیه دام در این دوره ممکن است منجر به مشکلاتی نظیر : تب شیر ، جابجایی شیردان در گاو تازه‌زا ، سخت زایی‌، جفت‌ماندگی و مشکلات رحمی را پس از زایمان
از این رو مشاورین تغذیه دانه داران توس توصیه می کتتد در دوره انتقال از جیره هایی که با دقت فرموله شده و  به درستی مخلوط شده طی مدت زمان مناسب برای تغذیه دام ها استفاده شود . که طول دوره مناسب جهت تامین تمامی نیاز های دام حداقل سه هفته می باشد.

مدت زمان مناسب در هنگام مصرف جیره های پیش از زایش اثرات مهمی بر تولید مثل نیز دارد ترکیبی از بهبود تغذیه و خوراک مصرفی پس از زایش، بیماری های متابولیکی کمتر مرتبط با متابولیسم کلسیم، و شیوع کمتر بیماری های پس از زایش مرتبط با عملکرد تولید مثلی احتمالا باعث بروز این پاسخ های مثبت شده است.

پایش و مدیریت تغییر در تعداد روزهای سپری شده در بهاربند انتظار زایش و نیز پایش و مدیریت نحوه مخلوط کردن و ارائه خوراک بسیار اهمیت دارد.