کنسانتره استارتر بره شیری

      نشخوار کنندگان (گاو ، گوسفند و گاومیش) از تولد تا بلوغ ، زایمان و شیرواری ، مراحل مختلفی را از نظر فیزیولوژیکی طی می کنند ، لذا هر مرحله از نظر سطح نیازمندی به مواد مغذی احتیاجات متفاوتی دارند . 

 

     کارخانه خوراک دام و طیور دانه داران توس با تولید کنسانتره های  اختصاصی ، تلاش دارند به سهم و مسولیت خود در این زمینه اهتمام ورزد .

 

کنسانتره استارتر بره شیری

تغذیه مناسب بره ها با شیر و کنسانتره مناسب تاثیر بسزایی در رشد و افزایش وزن آتی آن ها خواهد داشت چنانچه بتوان در دوره سه ماهه اول زندگی بره ها را  به طور مناسبی تغذیه نمود می توان موفقیت پرورش آن ها تضمین کرد کارخانه دانه داران جهت رسیدن به این هدف استارتر بره شیری را تولید نموده که ویژگی های این کنسانتره عبارتند از :

رشد و افزایش وزن مطلوب

رشد و توسعه شکمبه

پیشگیری از رخداد بیماری ها

کاهش هزینه ها

 

جدول آنالیز

نوعنمادمقدار
انرژی خالصE۳۶۰۰±۲۰
ماده خشکDM۸۸/۵±۰/۵
پروتئین خامCP۱۹/۶۵±۰/۲
خاکسترASH۸±۰/۲
کلسیمCa/P ۰/۷±۰/۲
فسفرP۰/۴±۰/۲
فیبرخامCF۷±۰/۵
الیاف نامحلول در شوینده خنثی NDF۱۶/۲±۰/۵
الیاف نامحلول در شوینده اسیدیADF۸/۸±۰/۵

شیوه مصرف :

۷ روز پس از تولد بره میزان ۵۰ گرم روزانه کنسانتره به ازای هر راس بره در اختیارشان قرار دهید و با توجه به میزان اشتهای دام و تمایل برای خوردن کنسانتره این میزان را به تدریج افزایش داده تا به ۲۵۰ گرم در روز برسد . در کنار کنسانتره یونجه با کیفیت و مرغوب و پربرگ نیز در اختیار دام باشد بعد از اینکه میزان کنسانتره مصرفی بره به ۲۵۰ گرم در روز رسید هیچ افزایشی در میزان کنسانتره ندهید تا بره به خوردن یونجه روی آورد . آب با کیفیت مطلوب در اختیار دام قرار دهید.