سمینار آموزشی ۱۴۰۱

همایش استانی مدیریت دامپروری توسط اتحادیه صنعت دامپروری استان خراسان رضوی و با همکاری کارخانه دانه داران توس در روز پنج شنبه ۲۶

خرداد برگزار گردید.

در این گردهمائی که با حضور بیش از یکصد نفر از دامداران برگزار شد ،جناب آقایان مهندس هراتی مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری ،دکتر ابراهیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد،دکتر خیاطان استاد مدیریت و قدرت ذهن،دکتر لقمانی متخصص تغذیه دام و مهندس حسن زاده مدیر

عامل کارخانه خوراک دام و طیور دانه داران توس به ایراد سخنرانی پرداختند.

در این جلسه که با هدف کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری ایجاد شد،مشکلات صنعت دامپروری،هزینه های بالای تولید،تغذیه دام سبک و

سنگین و جایگزینی جیره های اقتصادی با  توجه به شرایط نامساعد موجود مورد بحث وبررسی قرار گرفت.