دان آماده مرغ گوشتی پیش دان

 با استعانت از تجربیات چندین ساله در امر تولید خوراک دام وطیور و با بهره ­گیری از متخصصین تغذیه برجسته، پیش دان آماده مرغ گوشتی دانه داران توس تهیه شده است که از مرغوب ترین مواد اولیه جهت تولید محصولی یکنواخت ، سالم و بهداشتی استفاده شده است. 

مزایای استفاده از پیش دان مرغ گوشتی دانه داران توس

سهولت استفاده در فارم

 یکنواختی در گله و ضریب تبدیل مناسب و منطبق بر جداول استاندارد نژادی

اختصاصی شدن خوراک با توجه به هریک از مراحل رشد گله 

کاهش هزینه های تولید دان

افزایش بهره وری اقتصادی

مزایای استفاده از دان آماده پلت  :

۱ – کاهش جداسازی فیزیکی اجزا جیره.

۲ – پلت کردن باعث افزایش سطح جذب مواد غذایی در جیره می شود.

۳ – انرژی مصرف شده جهت مصرف خوراک را کاهش میدهد.

۴ – شانس پرنده برای انتخاب اجزای خوراکی جیره که ممکن است منجر به عدم تعادل مواد مغذی شود،کمتر است

۵- کاهش هدر رفت دان

۶- یکنواختی رشد گله

۷- افزایش قابلیت هضم و جذب مواد غذایی

۸- کاهش بار میکروبی

جدول آنالیز

نوعنمادمقدار
انرژی خالصE۰٫۵±۵٫۹۱
انرژِی متابولیسمی۲۰±۳۰۵۰
ماده خشکDM۰٫۵±۸۸٫۱۶
پروتئین خامCP۰٫۲±۱۷
خاکسترASH۰٫۲±۵٫۴۱
کلسیمCa/P ۰٫۰۲±۱٫۱۴
فسفرP۰٫۰۲±۰٫۹۳
فیبرخامCF۰٫۲±۴٫۴
الیاف نامحلول در شوینده خنثی NDF۰٫۲±۱۲٫۳۰
الیاف نامحلول در شوینده اسیدیADF۰٫۲±۵


دستور مصرف

هنگام تعویض جیره از پیش دان به میان دان و از میان دان به پسدان باید وزن گله در محدوده مورد انتظار باشد و در صورتی که بنا به مشکلاتی از قبیل بیماری ها یا  سایر مسائل مدیریتی نمودار رشد و میانگین وزنی گله مطلوب نبود، توصیه می گردد تا زمان رسیدن به وزن استاندارد مصرف جیره جدید به تعویق بیافتد .

بسته بندی

کیسه های ۵۰ کیلوگرمی