دان آماده مرغ گوشتی پس دان ۲

با استعانت از تجربیات چندین ساله در امر تولید خوراک دام وطیور و با بهره­گیری از متخصصین تغذیه برجسته پیش دان آماده مرغ گوشتی دانه داران توس طراحی شده است که از مرغوب ترین مواد اولیه جهت تولید محصولی یکنواخت ، سالم و بهداشتی استفاده شده است. 

مزایای استفاده از پش دان مرغ گوشتی دانه داران توس

سهولت استفاده در فارم

 یکنواختی در گله و ضریب تبدیل مناسب و منطبق بر جداول استاندارد نژادی

اختصاصی شدن خوراک با توجه به هریک از مراحل رشد گله 

کاهش هزینه های تولید دان

افزایش بهره وری اقتصادی

مزایای استفاده از دان آماده :

۱ – کاهش جداسازی فیزیکی اجزا جیره
۲ – پلت کردن باعث میشود پرنده مصرف خوراک را در جیره های کم انرژی افزایش دهد
۳ – انرژی مصرف شده جهت مصرف خوراک را کاهش میدهد
۴ – شانس پرنده برای انتخاب اجزای خوراکی جیره که ممکن است منجر به عدم تعادل مواد مغذی شود،کمتر است

جدول آنالیز

نوعنمادمقدار
انرژی خالصE۵٫۷۲±۰٫۵
انرژِی متابولیسمی۲۹۰۰±۲۰
ماده خشکDM۸۸٫۱۰±۰٫۵
پروتئین خامCP۱۵٫۷۱±۰٫۲
خاکسترASH۵٫۴۷±۰٫۲
کلسیمCa/P ۱٫۱۷±۰٫۲
فسفرP۰٫۹۱±۰٫۲
فیبرخامCF۵٫۰۱±۰٫۲
الیاف نامحلول در شوینده خنثی NDF۵٫۱۹±۰٫۲
الیاف نامحلول در شوینده اسیدیADF۵٫۱۰±۰٫۲

دستور مصرف 

هنگام تعویض جیره از پیش دان به میان دان و از میان دان به پسدان باید وزن گله در محدوده مورد انتظار باشد و در صورتی که بنا به مشکلاتی از قبیل بیماری ها یا سایر مسائل مدیریتی نمودار رشد و میانگین وزنی گله مطلوب نبود، توصیه می گردد تا زمان تعویض جیره از یک مرحله به مرحله بعد چند روز (۲ تا ۳ روز) به تعویق بیفتد.

نوع بسته بندی

کیسه های ۵۰  کیلوگرمی