دان آماده مرغ گوشتی میان دان

با استعانت از تجربیات چندین ساله در امر تولید خوراک دام وطیور و با بهره­گیری از متخصصین تغذیه برجسته پیش دان آماده مرغ گوشتی دانه داران توس طراحی شده است که از مرغوب ترین مواد اولیه جهت تولید محصولی یکنواخت ، سالم و بهداشتی استفاده شده است.

 

مزایای استفاده از پیش دان مرغ گوشتی دانه داران توس

سهولت استفاده در فارم

یکنواختی در گله و ضریب تبدیل مناسب و منطبق بر جداول استاندارد نژادی

اختصاصی شدن خوراک با توجه به هریک از مراحل رشد گله

کاهش هزینه های تولید دان

افزایش بهره وری اقتصادی

مزایای استفاده از دان آماده :

۱ – کاهش جداسازی فیزیکی اجزا جیره

۲ – پلت کردن باعث میشود پرنده مصرف خوراک را در جیره های کم انرژی افزایش دهد
۳ – انرژی مصرف شده جهت مصرف خوراک را کاهش میدهد

۴ – شانس پرنده برای انتخاب اجزای خوراکی جیره که ممکن است منجر به عدم تعادل مواد مغذی شود،کمتر است.

 

جدول آنالیز 

نوعنمادمقدار
انرژی خالصE۵٫۸±۰٫۵
انرژِی متابولیسمی۲۹۳۰±۲۰
ماده خشکDM۸۸٫۱۳±۰٫۵
پروتئین خامCP۱۶٫۷±۰٫۲
خاکسترASH۵٫۴۵±۰٫۲
کلسیمCa/P ۱٫۱۷±۰٫۲
فسفرP۰٫۹۱±۰٫۲
فیبرخامCF۴٫۹۲±۰٫۲
الیاف نامحلول در شوینده خنثی NDF۱۲٫۴۴±۰٫۲
الیاف نامحلول در شوینده اسیدیADF۵٫۱۰±۰٫۲

 

 

 

 

 

دستور مصرف

 هنگام تعویض جیره از پیش دان به میان دان و از میان دان به پسدان باید وزن گله در محدوده مورد انتظار باشد و در صورتی که بنا به مشکلاتی از قبیل بیماری ها یا سایر مسائل مدیریتی نمودار رشد و میانگین وزنی گله مطلوب نبود، توصیه می گردد تا زمان تعویض جیره از یک مرحله به مرحله بعد چند روز (۲ تا ۳ روز) به تعویق بیفتد.

نوع بسته بندی

کیسه های ۵۰ کیلوگرمی