جلوگیری از تنش گرمایی در گاوداری

ایجاد هوای مطبوع در تابستان در گاوداری ها

گاوها اصولا حیواناتی سرما دوست میباشند ودر دمای بین ۴ تا ۱۸ درجه سانتیگراد احساس راحتی میکنند.ازینرو برای رسیدن به عملکرد بهتر در دام لازم است در فصول گرم و در مناطق با آب و هوای خشک تدابیری اندیشیده شود.

چندین راهکار ساده در این باره پیشنهاد میگردد:

۱-زمان انتظار برای شیردوش و پای آخور از تماس بدن دام ها با یکدیگر جلوگیری شود.

۲-استفاده از مه پاش و تهویه  در بهاربند

۳-استفاده از سایه بان های مناسب در تمام فضاهای مورد استفاده دام

۴-جهت جلوگیری از تنش گرمایی و کاهش مصرف ماده خشک بخش اعظم خوراک دهی در ساعات خنک شبانه روز انجام گردد.

۵-آب تمیز و به میزان کافی در اختیار دام قرار گیرد.گاو شیری در تابستان بین ۴-۶ مرتبه در شبانه روز آب میخورد.

۶-سعی بر این شود که دام بیشتر در فضاهای مسقف در طول روز حرکت و جابجایی داشته باشد.

۷-فضای خوابیدن و بلند شدن کافی و راحت برای دام وجود داشته باشد.

۸-از علوفه با کیفیت در جیره غذایی استفاده شود و از پودر چربی در کنسانتره کمک بگیرید.

۹-تعداد دفعات خوراک دهی را افزایش دهید.

۱۰-کاهش استرس گرمایی با کاشتن درخت در فضای گاوداری