۶ شهریور, ۱۳۹۸

کنسانتره فلاشینگ مخصوص میش

فلاشینگ در گوسفند   در دوره جفتگیری، تغذیه میش ها و قوچ ها از  اهمیت ویژه ای برخوردار است. در […]