۲۸ مرداد, ۱۳۹۶
معرفی واهدا نشان طلایی به ۱۰ کارخانه برتر کشور . مرداد ۹۶

معرفی واهدا نشان طلایی به ۱۰ کارخانه برتر کشور . مرداد ۹۶

۲۹ مرداد, ۱۳۹۶

انتخاب ۱۰ کارخانه برگزیده در نمایشگاه FeedExpo مرداد ۹۶

کسب مقام طلایی برترین کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان در سال ۹۶