کنسـانتره مخصوص میـش تـازه زا

کنسانتره مخصوص میش تازه زا

این کنسانتره برای مصرف میش پس از زایش می باشد که به میزان بالاتری از پروتئین و انرژی برخوردار است تا نیاز دام تازه زا را برطرف نماید

 

روش مصرف
مصرف این کنسانتره به همراه کاه توصیه میشود و قرار دادن یونجه و سیلاژ در خوراک میش ها ضرورتی ندارد بنابراین باعث کاهش هزینه های خوراک می شود

از روز اول بعد از زایش به میزان ۲۰۰ گرم به ازای هر راس میش تازه زا به همراه کاه مورد نیاز برای میش طی مدت ۱۰ روز به مرور به میزان کنسانتره افزوده می شود تا میزان کنسانتره به ۱ کیلوگرم به ازای هر راس دام برسد