کنسانتـره گاو تـازه زا

      این کنسانتره دارای مواد اولیه مرغوب ، سالم و کیفیت است و فرمولاسیون آن به نحوی بالانس شده است که احتیاجات انرژی ، پروتئین ، مواد معدنی ، ویتامین ها و کربوهیدراتهای ساختاری و غیر فیبری را تامین کند . از آنجا که گاوها در این دوره در حال کاهش وزن و افت اسکور هستند ضروری است که از منابع با کیفیت انرژی آن ها تامین شده و در عین حال حجم نشاسته کنسانتره آنقدر بالا نباشد که دامها مستعد یا دچار اسیدوز شوند .

      این کنسانتره ها به نحوی متعادل شده اند که باعث درمان کتوزهای تحت بالینی و خفیف شده و تولید شیر گاوها را تحریک می کنند و از سوی دیگر مانع از افت عملکرد تولید مثل دامها می شوند . افزودنی های غذایی معتبر و درجه یک وارداتی در این فرمول ها به کار رفته است تا نیازهای بدنی دام و میکروارگانیسم های شبکه به خوبی برآورده شود و در نهایت برای دامدار سودآوری به همراه داشته باشد . البته استفاده از نظرات متخصصین تغذیه برای مشخص نمودن سطح مورد نیاز این کنسانتره های تازه زا در جیره های غذایی گاوها غیر قابل چشم پوشی می باشد .