کنسانتره فلاشینگ مخصوص میش

فلاشینگ در گوسفند

 

در دوره جفتگیری، تغذیه میش ها و قوچ ها از  اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ایام جفتگیری و قبل از قوچ اندازی بعد از انجام معاینات پزشکی و خورانیدن داروهای ضد انگل و تزریق واکسن آنتروتوکسمی و واکسن های دیگر (در صورت نیاز) عملیات فلاشینگ را با هدف افزایش توان باروری و به طور خاص دو قلو زایی در ماده ها به شرح زیر انجام می دهیم:

در این برنامه غذایی، در صورتیکه ماده ها در وضعیت تغذیه ای معمولی تا ضعیف و در پسچر با کاه تغذیه شده باشند، حدود ۳۰ روز قبل از جفت گیری تا ۱۵ روز پس از پایان جفت گیری روزانه با ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم کنسانتره فلاشینگ (بسته به شرایط جسمانی میش ها) تغذیه می شوند.

 

نوع علوفه در هنگام فلاشینگ

گیاهان استروژنی چون شبدر قرمز، یونجه و تره فرهنگی باعث کاهش اختلال در باروری میش ها می شود و لذا باید در طی دوره فلاشینگ خیلی از آنها در تغذیه ماده ها استفاده نکرد.

 

میزان موفقیت فلاشینگ

موفقیت فلاشینگ به به طور زیادی بستگی به وضعیت جسمانی میش دارد و میش های چاق  یا میش هایی که قبل از فلاشینگ تغذیه خوب و عالی داشتند به فلاشینگ پاسخ نمی دهند و بر عکس میش های لاغر تر و ضعیف نتایج بهتری را در فلاشینگ نشان داده اند.