کنسانتره سوپر ویژه

جـدول آنـالیـز:

 

انرژیE۱۸۵۰±۲۰
انرژیE۱۸۵۰±۲۰
پروتئینCP۱۸٫۵±۰٫۲
نمکSalt۱±۰٫۲
خاکسترASH۸٫۲±۰٫۲
ماده خشک DM۸۸٫۶±۰٫۵
کلسیم / فسفر Ca/P ۰٫۷۵±۰٫۰۲
فیبرخامCF۶٫۶±۰٫۲
فیبر نامحلول در شوینده خنثی NDF۲۲٫۶±۰٫۲
فیبر نامحلول در شوینده اسیدیADF۸٫۶±۰٫۲

 

روش مصرف: 

 

اجزای خوراکگاو های با تولید ۲۹ الی ۳۳ کیلوگرم شیرگاو های با تولید ۳۳ الی ۳۸ کیلوگرم شیر
یونجه خشک و مرغوب۶ الی ۶٫۵۶٫۲ الی ۶٫۸
سیلاژ ذرت۱۷ الی ۱۸٫۵۱۷ الی ۱۹
کنسانتره سوپر ویژه۱۳٫۲ الی ۱۳٫۸۱۳٫۵ الی ۱۴٫۲

 

شکل بسته بندی : کیسه های ۵۰ کیلوگرمی

 

توجه داشته باشید :

حتما باید جیره ها به صورت  TMR ( کاملا مخلوط ) به دام ها داده شود .

بهتر است وعده های غذایی سه وعده در روز با فواصل مساوی به دام داده شود.

تنظیم نهایی جیره ها با کارشناسان تغذیه گله است.

 

♦♦♦با مشاورین تغذیه ما در تماس باشید ♦♦♦

۰۹۳۰۳۸۷۰۹۲۱