کنـسانـتـره تلیــسه

    

     از آنجایی که پرورش تلیسه ها و گوساله های ماده در اقتصاد و تولید آینده گاوداری تاثیر بسزایی دارد ، تغذیه این نوع دام های جوان بسیار مهم می باشد . بسیاری از دامداری ها به دلیل عدم توفیق در پرورش تلیسه ها ، در تولید شیر و رکورد آن دچار افت شدیدی شده و گاهی به ورطه زیان دهی نیز افتاده اند و از سوی دیگر گاودارنی هستند که با یک برنامه پرورش و تغذیه تلیسه موفق، توانسته اند تلیسه های مرغوبی تولید کنند که هم قابلیت فروش داشته و در آمدزایی خوبی برای دامداری دارند و نیز به عنوان تلیسه جایگزین شونده آینده گله خود را تضمین کرده و افزایش سطح تولید را به ارمغان آورده اند . دانه داران توس کنسانتره ویژه تلیسه را تهیه و برای مصرف دامداری ارائه می کند و مطمئن است با این ترکیب متعادل دامداران صاحب تلیسه هایی خواهند شد که از قد و ارتفاع خوبی برخوردار بوده و چاق هم نباشند تا بتواند به خوبی آبستن شده و در سن استاندارد زایمان کنند .

 

این کنسانتره از نظر انرژی و پروتئین مورد نیاز این دام های جوان به خوبی متعادل شده و از مکمل ویتامینی و معدنی ویژه تلیسه ها در آن استفاده شده است.

 

جـدول آنـالیـز:

نوعنمادمقدار
انرژیE۱۶۷۰±۲۰
پروتئینCP۱۷٫۸±۰٫۲
نمکSalt۱±۰٫۲
خاکسترASH۸٫۸±۰٫۲
ماده خشک DM۸۸٫۲±۰٫۵
کلسیم / فسفر Ca/P ۱٫۰۸±۰٫۰۲
فیبرخامCF۷٫۵±۰٫۲
فیبر نامحلول در شوینده خنثی NDF۲۳٫۵±۰٫۲
فیبر نامحلول در شوینده اسیدیADF۹٫۳±۰٫۲

 

 

شکل بستـه بنـدی: کیسه های ۵۰ کیلوگرمی