کسب عنوان کارخانه نمونه خوراک طیور استانی

کسب عنوان کارخانه نمونه خوراک طیور استانی

در سی و پنجمین دوره معرفی تولید کنندگان کشوری و استانی بخش کشاورزی که در مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ در سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

با حضور جناب مهندس اورانی ریاست سازمان و آقای دکتر رسولیان معاون استاندار خراسان رضوی و دیگر مسئولین استانی برگزار شد کارخانه خوراک دام و طیور دانه داران توس موفق به کسب عنوان تولید کننده برتر استانی در تولید دان طیور گردید .