چهاردهمین نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته

چهاردهمین نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته

چهاردهمین نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه مشهد برگزار گردید و مسئولین کشوری،استانی و شهری از غرفه اتحادیه کارخانجات خوراک دام وطیور بازدید نمودند