پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته

پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته

        پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته در مورخه ۱۸ الی ۲۲ تیرماه در محل دائمی نمایشگاه مشهد برگزار گردید و مسئولین کشوری و استانی و اساتید برجسته از غرفه دانه داران توس بازدید نمودند . ضمن آرزوی توفیق و موفقیت روز افزون برای همه،  بدین وسیله از تمام بزرگوارانی که وقت ارزشمند خود را در اختیار این مجموعه قرار دادند، قدردانی و سپاسگزاری می نماید.