دان آماده مرغ گوشتی پری استارتر

تغذیه مناسب هفته اول جوجه های گوشتی سبب افزایش رشد دستگاه گوارش و در نتیجه افزایش سطح هضم و جذب خوراک می شود. سوپر استارتر جوجه های گوشتی دانه داران محصولی با کیفیت بالا توسط متخصصین برجسته جیره نویسی شده و بر اساس جدیدترین اطلاعات موجود از احتیاجات تغذیه ای نژادهای برتر دنیا فرموله گردیده است.

مزایای استفاده از پری استارتر

۱- کسب حداکثر وزن پس از مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل غذایی
۲- یکنواختی رشد در هفته اول
۳- جذب بهتر کیسه زرده کاهش تلفات ناشی از عدم جذب کیسه زرده
۴- تقویت سیستم ایمنی گله و مقاومت سریع در برابر بیماریها
۵- افزایش مصرف خوراک به دلیل بافت فیزیکی جیره و  تحریک جوجه یک روزه به مصرف هر چه سریعتر دان
۶- افزایش رشد دستگاه گوارش و در نتیجه افزایش سطح هضم و جذب خوراک
۷- تثبیت سریع فلور طبیعی دستگاه گوارش
۸- کاهش تلفات
۹-اشتها آور
۱۰- کاهش بار میکروبی و عدم وجود مواد ضد تغذیه ایی دان ناشی از فرآوری حرارتی در زمان پلت
۱۱- اطمینان از مصرف کلیه مواد مغذی موجود در دان و عدم مصرف انتخابی توسط جوجه
۱۲- کاهش طول دوره پرورش
۱۳- صرفه اقتصادی

نوع بسته بندی

کیسه های ۵۰ کیلوگرمی