جلسه مشترک اعضا هیات مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام وطیور استان با مدیرکل محترم دامپزشکی

جلسه مشترک اعضا هیات مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام وطیور استان با مدیرکل محترم دامپزشکی

   در مورخ چهارشنبه اول آذر ماه در محل اداره کل دامپزشکی استان جلسه مشترک اعضا هیات مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام وطیور استان با مدیرکل محترم دامپزشکی استان جناب دکتر شریعتی برگزار گردید . طی این نشست مسایل مهم و مشکلات صنعت خوراک دام وطیور مورد بحث وبررسی قرار گرفت .