تقدیر از کارخانه دانه داران توس در روز دامپزشکی

مراسم بزرگداشت روز ملی دامپزشکی در استان خراسان رضوی از طریق ویدئوکنفرانس و با حضور جناب دکتر شریعتی مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی،جناب دکتر جوادی نژاد ریاست شبکه دامپزشکی مشهد و دکتر کوشکی رئیس شورای نظام دامپزشکی استان برگزار گردید.
در این مراسم که با اهدای لوح تقدیر به منتخبین دامپزشکی استان انجام شد،کارخانه دانه داران توس نیز به عنوان تولید کننده برتر استانی مورد تقدیر قرار گرفت.