مراسم تقدیر،اسفند ۹۹

سی و ششمین مراسم معرفی و تجلیل از قهرمانان بخش کشاورزی ،مشهد اسفند ۹۹