برگزاری نشست علمی روش های افزایش چربی و پروتئین شیر منابع و ملاحظات استفاده از منابع چربی

برگزاری نشست علمی روش های افزایش چربی و پروتئین شیر منابع و ملاحظات استفاده از منابع چربی

   سه شنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ نشست علمی با حضور گاوداران صنعتی و نیمه صنعتی و همچنین مسئولین و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و جهاد کشاورزی شهرستان مشهد برگزار گردید . جناب آقای دکتر اژدری و دکتر ابراهیمی به عنوان سخنران در جلسه حضور داشتند و مطالبی در خصوص علل تغذیه ای کاهش چربی و پروتئین و روش های افزایش آن در شیر گاو و همچنین منابع و ملاحظات استفاده از منابع چربی را بیان نمودند .