بازدید

بازدید اعضا کمیته رصد و پایش شهرستان سرخس ،فروردین ۱۴۰۰

 

در این بازدید که با  هدف بررسی کیفی کنسانتره سهمیه ای این شهرستان برگزار گردید،نماینده اداره صمت،نماینده جهادکشاورزی شهرستان سرخس،نماینده واحدهای نظارتی و  همچنین نمایندگانی از تعاونی های شهرستان حضور داشتند.در پایان نیز رضایت خود را از شیوه عملکرد کارخانه دانه داران توس اظهار کردند.