بازدید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از کارخانه داران توس

بازدید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از کارخانه داران توس

      مورخه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد به همراه اعضای اتحادیه کارخانجات خوراک دام وطیور استان خراسان رضوی از کارخانه دانه داران توس بازدید نموده و ضمن شنیدن گزارشی از عملکرد این کارخانه ، در خصوص انجام اقدامات لازم جهت بهبود وضعیتصنعت خوراک دام و طیور به بحث و گفتگو نشستند.