بازدید تیر ۱۴۰۰

          حضور محترم فرماندار شهرستان مشهد در کارخانه دانه داران توس

در بازدید از کارخانه دانه داران توس که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ با حضور فرماندار محترم شهرستان مشهد انجام شد،بخشدار محترم رضویه و روسای محترم ادرات جهادکشاورزی مشهد،شبکه دامپزشکی شهرستان،اداره برق مشهد،اداره آب وهمچنین بهداشت مشهد به همراه معاونین و کارشناسان مربوطه نیز حضور داشتند.