استارتـر گوسالـه

فرمولاسیون استارترهای مرغوب گوساله ای که شرکت دانه داران توس تولید می کند، توسط متخصصین برجسته تغذیه دام انجام شده و در تهیه آن بهترین، با کیفیت ترین و مرغوب ترین مواد خام اولیه بکار رفته است. در تمام مراحل تولید آن، نظارت کافی توسط کارشناسان با تجربه و دستگاه های اندازه گیری پیشرفته کارخانه صورت  می گیرد و براساس روشهای استاندارد ،در قالب پلت هایی با قطر و اندازه های متناسب برای مصرف گوساله های شیرخوار و جوان در دستگاه های به روز همانند هایژنایزر، حرارت دیده، فراوری و تولید می گردد.

استفاده از استارترهای دانه داران در تغذیه و پرورش گوساله های شیرخوار و جوان، موجب بهبود افزایش وزن روزانه، حفظ سلامت، ارتقاء سطح ایمنی دام و کاهش بیماری ها و مرگ و میر و در نهایت بهبود سودآوری و عملکرد گله می شود.

مصرف صحیح و علمی استارتر باعث می شود تا دامداران از نظر پرورش گوساله آسوده خاطر باشند و به همراه شیوه های نوین و بهینه مدیریت گوساله ها، کاهش تلفات، کاهش مصرف دارو، افزایش ضریب عملکرد گوساله ها و حتی بهبود شرایط تولید مثلی در تلیسه های آینده گله را بدست آورند.

شیوه مصرف صحیح و علمی استارتر :

بسیاری از مقالات علمی و مشاهدات تجربی مبتنی بر دانش به روز دامپروری، پیشنهاد می کنند که از بدو تولد آب سالم، تمیز و ولرم به صورت آزاد در اختیار گوساله ها قرار داده شود و تا حدود ده هفتگی، علاوه بر آب و شیر ( حدود ۹% وزن بدن ) تنها کنسانتره استارتر در اختیار گوساله باشد، البته ذکر این نکته ضروری است که مصرف استارتر در این بازه زمانی آزاد بوده و نباید میزان آن در سطل های خوراک به مقداری باشد که بیش از یک روز در ظرفها باقی بمانند.

در یک هفته الی ۱۰ روز پایانی دوره شیرخواری و در حدود زمانی قطع شیر ( از شیرگیری) لازم است علاوه بر مقادیر توضیح داده شده در بخش ج، مقدار اندکی یونجه پربرگ و مرغوب خرد شده نیز به استارتری که در داخل ظروف مخصوص (سطلها) ریخته شده، اضافه شود.

 

بهتر است در فاصله ۳ تا ۶ ماهگی یا از زمان قطع شیر تا پایان ۶ ماهگی گوساله ها به ویژه در گوساله های ماده، مخلوطی شامل ۵۵ الی ۶۰ درصد استارتر و ۴۰ الی ۴۵ درصد یونجه مرغوب خرد شده تهیه شده و از مخلوط حاصله گوساله ها به صورت آزاد و اختیاری مصرف نمایند. بدیهی است در این فاصله زمانی گوساله ها در    بهاربند ها یا سالن های اجتماعی بدون تراکم وبا شرایط رفاهی مناسب نگهداری می شوند.

توصیه می شود برای کنترل بیشتر و بهتر رشد دامهای جوان ، بدو تولد، زمان از شیرگیری و پایان شیرخوارگی،  گوساله ها توزین شده و میانگین افزایش وزن روزانه آنها در بازه های زمانی سه ماهه اندازه گیری و برای ارزیابی های کارشناسی ثبت گردد.

جدول آنالیز:

نوعنمادمقدار
انرژیE۱۶۹۰±۲۰
پروتئینCP۰٫۵ ± ۲۱٫۵
نمکSalt0
خاکسترASH۰٫۲ ± ۶٫۲
ماده خشک DM۱ ± ۸۸٫۵۰
کلسیمCa ۰٫۰۲ ± ۰٫۷۲
فسفرPh۰٫۰۲ ± ۰٫۴۶
فیبرخامCF۰٫۲ ± ۴
فیبر نامحلول در شوینده خنثی NDF۰٫۲ ± ۱۳٫۶
فیبر نامحلول در شوینده اسیدیADF۰٫۲ ± ۷٫۹
انرژی خالص برای اضافه وزنNEG۱۰ ± ۱۳۳۰
انرژی خالص نگهداریNEM۲۰ ± ۱۸۱۰